Off Galeria 2.0

Off Galeria 2.0

Adres

Muzeum Miasta Łodzi, Łódź

Opis

Na Starym Polesiu po raz drugi powstały trzy murale inspirowane obrazami z kolekcji Muzeum Miasta Łodzi. Chcemy propagować miasto, jako miejsce, w którym żyje się na co dzień i w którym można coś zmieniać. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na bogatą tradycję Łodzi i wspaniałe zbiory, jakie znajdują się w naszych muzeach. Zależy nam na tym, aby dzieła powstały we współpracy z mieszkańcami i podkreślały wielokulturowe dziedzictwo miasta. Sądzimy, że można połączyć funkcję dekoracyjną murali z twórczym myśleniem o przestrzeni miasta i jego historii. Projekt odwołuje się do tradycji XIX wiecznej Łodzi, miasta 4 kultur i do jej mitu założycielskiego. Zasoby wykorzystane w opracowaniu projektu to: zasoby Muzeum Miasta Łodzi, a zwłaszcza kolekcje obrazów i wystawy tematyczne, łódzkie murale, wchodzące w skład Galerii Urban Forms, tworzące galerię sztuki współczesnej street artu w otwartej miejskiej przestrzeni. Wykorzystano też medium, jakim jest przestrzeń publiczna a także dostępność sztuki miejskiej, rozumianej, jako wszelka aktywność artystyczna inspirowana miastem i tworzona w mieście.

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria