Stary Rynek "RESTART"

Stary Rynek "RESTART"

Stary Rynek w Łodzi to pusta, niechętnie użytkowana przez łodzian przestrzeń. W 2014 roku postanowiliśmy to zmienić, tworząc tu nową, czasową aranżację i proponując liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Adres

Stary Rynek, Łódź

Opis

Wszystko zaczęło się od nietuzinkowej aranżacji o charakterze artystyczno-użytkowym, która przyciągała uwagę przechodniów. W czasowo zmienionej przestrzeni pojawił się następnie szereg atrakcji (warsztaty, animacje dla dzieci, pokazy, itp).  Przyniosło to czasową reaktywację Starego Rynku. 

Jak zachęcić ludzi do tego, by czynnie włączyli się w projektowanie takiej przestrzeni, która będzie nie tyle płaska i przechodnia, co przyciągająca i przyjazna? FUF wszedł we współpracę ze specjalistami od badań jakościowych. Zespół Qualio zebrał pomysły na nową aranżację Starego Rynku pod hasłem „Twój pomysł na restart”.

Przez cztery kolejne soboty lipca grupa badaczy terenowych rozmawiała z każdym, kto tylko miał ochotę przedstawić swoje oczekiwania czy wyobrażenia na temat tego, jak mógłby wyglądać nowy Stary Rynek i jakie funkcje powinien pełnić. Rozmowa przybierała różne formy: od poważnej debaty o pryncypiach do wymiany luźnych idei.  Projektowanie odbywało się na dużych zdjęciach satelitarnych platformy Starego Rynku. Zainteresowani otrzymali do dyspozycji markery, kredki i znaczki symbolizujące różne elementy zagospodarowania przestrzeni. Tak wyposażeni mogli już zaproponować aranżację Starego Rynku swoich marzeń. Badacze obserwowali ich przy pracy, inspirowali dyskusję, zadawali pytania dookreślające, wspólnie ustalali tytuł powstałej koncepcji i wreszcie… prezentowali gotowy już projekt na widocznej dla wszystkich tablicy informacyjnej. Każdy mógł go skomentować i dołożyć do niego swoją cegiełkę. W ten sposób powstało 75 map z koncepcjami nowej aranżacji. Ponad 100 przechodniów włączyło się w komentowanie tych pomysłów.

  • W zebranych koncepcjach konkurowały wizje trwałej oraz "modułowej" aranżacji, która dawałaby możliwość swobodnego kształtowania przestrzeni Rynku w odniesieniu do pory roku, konkretnych wydarzeń kulturalnych czy innych uwarunkowań,

  • część pomysłów opierała się na jednej spójnej idei czy elemencie dominującym, który wyznacza zarówno formę, jak i kształtuje funkcję miejsca (np. powierzchnia i meble miejskie ukształtowane z pianki poliuretanowej, fontanny 4 kultur, trawnik miejski), w innych autorzy dążyli do zintegrowania różnych elementów i zaspokojenia odmiennych potrzeb potencjalnych użytkowników (np. Stary Rynek dla małego i dużego),

  • wiele z koncepcji nawiązywało do szeroko rozumianych łódzkich tradycji (m. in. do osady Łódki, idei miasta 4 kultur, rozwiązań architektonicznych wprowadzonych na Stary Rynek w połowie lat 20., międzywojennych ogródków letnich czy postaci historycznych, które miały wpływ na losy miasta). Pojawiły się też jednak pomysły bardziej współczesne, przede wszystkim dotyczące sztuki (instalacje, różne formy streetartu, teatr awangardowy itp.), zaawansowanych technologicznie materiałów oraz nowoczesnej infrastruktury sportowej,

  • badania pokazały, jak rozbieżne są oczekiwania uczestników co do aktywności, do których nowa aranżacja Rynku miałaby zachęcać. Jedni poszukiwali sposobu na relaks całej rodziny, inni chcieliby mieć okazję do intensywnej aktywności fizycznej w samym środku miasta, jeszcze inni najchętniej bawiliby się tu na dużych, plenerowych imprezach.

 

 

PRZECZYTAJ-CALY-RAPORT.pdf

ZOBACZ-PREZENTACJE.pdf

Lokalizacja

Zobacz na mapie

Galeria