Off Galeria 2015

Off Galeria 2015

Pretekstem do nawiązania dialogu z mieszkańcami Łodzi w 2015 roku była realizacja przez Urban Forms unikalnego projektu "Off galeria". Łódzcy twórcy działających w przestrzeni publicznej miasta stworzyli w trzech lokalizacjach murale stanowiące artystyczną transkrypcję dzieł z obszaru tak zwanej sztuki wysokiej, należących do kolekcji przechowywanej w Muzeum Miasta Łodzi.

Opis

Inspirację projekt "Off galeria" stanowił projekt realizowany od 2012 roku w Dulwich, znany pod nazwą Dulwich Outdoor Gallery. Znani artyści przetwarzają na różne formy streetartu wybrane dzieła XVII-wiecznych artystów, przechowywane w Dulwich Picture Gallery. W przypadku projektu realizowanego na łódzkim Polesiu wybrano 3 obrazy z Galerii Mistrzów Polskich, kolekcji obejmującej 129 dzieł malarstwa, rysunku i rzeźby autorstwa 61 najwybitniejszych polskich artystów, którzy reprezentują przedstawiającą sztukę nowoczesną. Ze względu na partycypacyjny charakter projektu zaproszeni przez Fundację artyści to twórcy z kręgu sztuki miejskiej, ściśle związani z Łodzią (poprzez miejsce urodzenia, wykształcenie, bądź też działalność), znani ze swej społecznej wrażliwości i aktywności na rzecz społeczności lokalnych, gotowi do negocjowania przyszłych projektów z poszczególnymi stronami przedsięwzięcia, a przede wszystkim z zainteresowanymi mieszkańcami. Artyści dokonywali wyboru zarówno dzieła sztuki, jak i miejsca (ściany), na której miał powstać mural. Uzyskanie tych informacji pozwoliło przejść do części badawczo-konsultacyjnej projektu – Dialogów wokół murali 2015. Inspiracją dla podjętych aktywności były badania w działaniu z elementami negocjacji. Celem była bowiem praca ze społecznością lokalną, skutkująca w założeniu nie tylko obustronnym przepływem informacji, ale i taką modyfikacją projektu, która pozwoliłaby na jego akceptację mieszkańców.

Pracujący bądź na podwórkach, bądź na ulicy w bezpośredniej bliskości ścian, na których tworzone będą dzieła sztuki dwie badaczki (animatorki) przez cztery dni przedstawiały swoim rozmówcom idee i założenia projektu, informowały ich o Galerii Mistrzów Polskich znajdującej się w Muzeum Miasta Łodzi oraz zdobywały ich opinie na temat sztuki w przestrzeni miasta. Badania miały więc charakter kameralny, pogłębiony i stanowiły istotny element szeregu działań prowadzących ostatecznie do powstania dzieła artystycznego, zgodnego ze stylem poszczególnych twórców, ale jednocześnie akceptowanego przez społeczność lokalną. Rezultat badań zostały przedstawione w poniższym raporcie.

Raport-Off-Galeria.pdf

Galeria