Warsztaty "Miasto w formie"

Warsztaty "Miasto w formie"

Warsztaty "Miasto w formie" realizowane były przez zespół Urban Forms w 2015 roku w ramach Programu Partycypacji Społecznej. Niektóre z nich były skierowane do dzieci ze szkół podstawowych, inne miały formułę otwartą. Łącznie przeprowadziliśmy sześć spotkań w szkole oraz cztery w przestrzeni publicznej miasta.

Opis

Celem warsztatów "Miasto w formie" było zwiększenie kompetencji estetycznych i wiedzy na temat architektury miejskiej, a także zdolności do obserwacji przestrzeni, w której funkcjonuje się na co dzień, i do umiejętnego jej współdzielenia z innymi współużytkownikami. Aktywności podejmowane podczas zajęć polegały na atrakcyjnych i angażujących zadaniach z zakresu obserwowania i współprojektowania przestrzeni miasta oraz negocjowania jej formy i funkcji. Podczas warsztatów powstawały projekty, z których najciekawsze zostały wystawione w siedzibie Fundacji.

Galeria