Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Fundacja Urban Forms na zlecenie Miasta Łodzi realizowała Program Partycypacji Społecznej związany z planowanym procesem rewitalizacji. Nasze działania miały na celu nie tylko informowanie mieszkańców o zbliżających się zmianach, ale też pozyskiwanie ich opinii oraz wspieranie aktywności.

Opis

Istotnym elementem Programu Partycypacji Społecznej były konsultacje społeczne w formie spotkań, ulicznych punktów konsultacyjnych oraz spacerów badawczych. Prawdziwym wyzwaniem było zachęcenie łodzian do uczestnictwa. W tym celu Fundacja przeprowadziła kampanię promocyjną, informując mieszkańców o konsultacjach za pośrednictwem plakatów, tematycznej gazety, ulotek, reklamy internetowej i radiowej. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 1315 osób. Wyrażone przez nie opinie zostały ujęte m.in. w formie opracowania "Jak rewitalizować Łódź".

Galeria