Doświadczenie sztuki miejskiej

Doświadczenie sztuki miejskiej

W 2014 roku Fundacja Urban Forms opublikowała pierwszą książkę naukową poświęconą sztuce miejskiej. Autorkami pracy zatytułowanej "Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011-2013" są dwie estetyczki - Agnieszka Gralińska-Toborek oraz Wioletta Kazimierska-Jerzyk. Książka zawiera nie tylko refleksje natury teoretycznej, ale i podsumowanie wyników badań jakościowych przeprowadzonych przez studentów UŁ.

Opis

Z wstępu:

"Murale są obecnie - tak w Polsce, jak i wielu miastach na świecie - najbardziej wyrazistą formą wizualnej ingerencji w przestrzeni publicznej. Decydują o tym określone czynniki: są to prace wielkoformatowe, cechują się zwykle wysoką jakością, powstają w najbardziej eksponowanych miejscach, wykonują je rozpoznawalni artyści tego gatunku sztuki, a ich pseudonimy funkcjonują jak firmowe logo.

(...) Zarówno poszczególni twórcy, jak i organizacje tworzące murale - w tym także Fundacja Urban Forms - podkreślają ich estetyczną funkcję. Tylko z pozoru jest to oczywiste i brzmi neutralnie. Po chwili namysłu okazuje się, że ów aspekt estetyczny wymaga gruntownego wyjaśnienia. Jest on bowiem narzędziem służącym do formułowanie skrajnie przeciwstawnych ocen. Estetyczność to zarazem powód do bezkrytycznej afirmacji murali, jak i zmasowanej krytyki. Toteż Łódź bywa uznawana - dzięki muralom - za coraz piękniejsze, odmienione i kwitnące miasto, nawet za >>europejską stolicę street artu<<. Zdaniem innych zaś wyraźnie odczuwalny nadmiar wielkich malowideł powoduje, że mamy do czynienia z >>muralizacją<< przestrzeni miejskiej".

KSIĄŻKĘ MOŻNA KUPIĆ W FUNDACJI URBAN FORMS

38 zł

Zamów książkę

Galeria