Aesthetic Energy of the City 2016

Aesthetic Energy of the City 2016

22-24 września 2016 roku, podczas Festiwalu "Energia Miasta", odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Aestetic Energy of the City. Ideas - Forms -Places” poświęconej sztuce miejskiej. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Urban Forms, Uniwersytet Łódzki oraz Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Celem konferencji jest krytyczna dyskusja nad rolą sztuki miejskiej w kształtowaniu sfery publicznej.

Opis

Łódź to miasto szczególne pod względem uwarunkowań historycznych, kulturowych i ekonomicznych, które obecnie podlega intensywnemu procesowi modernizacji. Proces ten, któremu towarzyszą liczne zmiany w tkance architektonicznej, uruchamia jednocześnie oddolne inicjatywy artystyczne dotyczące przestrzeni. miejskiej. Jednym ze znaczących przykładów tego typu działań jest galeria murali stworzona przez Fundację Urban Forms.

Organizatorzy konferencji pragnęli uwypuklić wzajemne oddziaływania pomiędzy głównymi czynnikami współtworzącymi miejską kulturę, stąd słowa klucze „estetyczna” „energia” „miasto” składające się na tytuł Konferencji. Druga edycja tego wydarzenia poświęcona była roli miejskich twórców – zarówno artystów, jak i mieszkańców, którzy przynoszą pomysły, kreują formy i współtworzą miejsca. 

Więcej

Artykuły uczestników konferencji złożyły się na pracę zbiorową pod redakcją Agnieszki Gralińskiej-Toborek oraz Wioletty Kazimierskiej Jerzyk, pt. "Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art & Space".

Więcej o książce

Galeria