Aesthetic Energy of the City 2014

Aesthetic Energy of the City 2014

Pierwsza międzynarodowa konferencja "Aesthetic Energy of the City" została zorganizowana w Łodzi, we wrześniu 2014 roku, przez Uniwersytet Łódzki oraz Fundację Urban Forms. Głównym celem tego naukowego spotkania była dyskusja nad sztuką miejską i jej rolą w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.

Opis

Łódź - miejsce o specyficznej przeszłości - bywa nazywane "miastem w budowie", podlega bowiem współcześnie intensywnemu procesowi zmian architektonicznych, infrastrukturalnych i społecznych. Towarzyszą im liczne ruchy oddolne, które wzmacniają artystyczny i kulturalny potencjał Łodzi, a innymi słowy tworzą "energię miasta". Uczestnicy odbywającej się w Łodzi konferencji zostali zaproszeni do dyskusji nad takimi zagadnieniami, jak doświadczenie estetyczne, zmieniające się znaczenie sztuki czy misją sztuki miejskiej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących instytucje naukowe i badawcze z Belgii, Czarnogóry, Francji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Więcej

Galeria