STORMIE MILLS

STORMIE MILLS

Australia

Pochodzący z Walii, na stałe mieszkający w Australii wybitny artysta street artowy i twórca wizualny. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Sztuką miejską zainteresował się w latach 80., duży wpływ na wybór drogi artystycznej mieli nowojorscy twórcy graffiti, tacy jak Jenny Holzer czy John Fekner. 

Jego monochromatyczne prace charakteryzuje dopracowany i unikalny styl przedstawiania postaci, które niosą przekaz nadziei, namacalnej obecności i człowieczeństwa. Stormie Mills jest uważnym obserwatorem ludzkiej natury i emocji, co znajduje odbicie w jego sztuce. Artysta od 7 lat konsekwentnie realizuje międzynarodowy projekt „Lost Giants”.  Jego prace spotkać można zarówno w Australii, Europie, obu Amerykach, jak i Azji.  Jego portfolio zostało wydane również w formie książek: „Proximamente” oraz „DWI YMA”. W 2002 roku został zaproszony do stworzenia wielkoformatowych murali w czasie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Atenach.

Łódzki mural Stormiego Millsa zatutułowany "Dziękuję" ("The Thank You") był projektem wymagającym głębszego zainteresowania miejscem, jego historią i współczesnością. Praca nawiązuje do trudnej przeszłości Bałut, gdzie mieściło się żydowskie Getto i rozgrywały się liczne ludzkie dramaty. Tu m.in. mieścił się punkt przeładunkowy, skąd ponad ćwierć miliona Żydów z Polski i Europy trafiło do hitlerowskich obozów zagłady w Oświęcimiu i Chełmie nad Nerem. Jednocześnie dzieło jest ściśle powiązane ze sposobem myślenia autora o ludzkiej kondycji, z przekonaniem, że szklanka jest zawsze do połowy pełna, a z życiem warto jest się zmagać niezależnie od okoliczności. Mural można oglądać na ścianie przy ul. Młynarskiej 2.

 

Stormie Mills - The Thank You, 2016, Lodz, fot. P. Trzezwinski

Stormie Mills - "The Thank You", 2016. Łódź, fot. Paweł Trzeźwiński

 

Stormie Mills - projekt Lost Giants, source stormiemills.com

Stormie Mills - “Life Is A Roll Of the Dice”, 2015. Los Angeles, USA. Źródło: stormiemills.com

 

Stormie Mills - projekt Lost Giants, source stormiemills.com

Stormie Mills - “My Heart Is a Thousand Years Old”, 2015. Bunbury, Perth. Źródło: stormiemills.com

 

Stormie Mills - projekt Lost Giants, source stormiemills.com

Stormie Mills - “So the wind won’t blow it all away”, 2016. Albany, Perth. Źródło: stormiemills.com

Realizacje dla Urban Forms