SEBASTIAN BOŻEK

SEBASTIAN BOŻEK

Polska

Krakowski artysta młodego pokolenia, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, student studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

W swojej twórczości, której głównym punktem wyjścia jest postać ludzka i przestrzeń architektoniczna, podejmuje próby uchwycenia tego, co wymyka się werbalizacji - interferencji kulturowej, językowej, obyczajowej czy architektonicznej. Istotnym dla niego obszarem działań oraz ważną inspiracją jest struktura miasta i jego specyfika urbanistyczno-architektoniczna. W tym kontekście murale traktuje jako środek organicznie podkreślający architekturę i czyniący ją bogatszą w znaczenia. W swoich działaniach nie ogranicza się jedynie do przedsięwzięć malarskich, poszukuje rozwiązań plastycznych na pograniczu malarstwa, działań przestrzennych/instalacji. Interesują go zagadnienia interakcji międzyludzkiej z przestrzenią architektoniczną.

Pierwsze wielkoformatowe dzieło, jakie stworzył w Łodzi, w ramach Festiwalu "Energia Miasta 2016", inspirowane jest doświadczeniem miasta rozumianego jednocześnie jako ogólne zjawisko, jak i konkretna przestrzeń urbanistyczna. Miasto Sebastian Bożek postrzega jako strukturę ciągłą, płynną, zmieniającą formę, ani otwartą, ani zamkniętą, bez początku i końca. Jak podkreśla, miasto jest wieczne, znika i odradza się, nawet jeśli wymazywane jest z rzeczywistej przestrzeni, istnieje w zbiorowej pamięci i wyobraźni, jak Pompeje. Mural można oglądać przy ul. Nowej 3.

 

Sebastian Bozek Ciagle miasto Nowa 3 Lodz

Sebastian Bożek - Ciągłe miasto, 2016, Łódź, fot. P. Trzeźwiński

 

Sebastian Bozek - Divided City, fot. Sebastian Bozek

Sebastian Bożek - Divided City, fot. Sebastian Bożek

 

Sebastian Bozek - Tolerancja, fot. Sebastian Bozek

Sebastian Bożek - Tolerancja, fot. Sebastian Bożek

Realizacje dla Urban Forms