AXL STUDIO

AXL STUDIO

Niemcy

Alexander Mehlhorn, niemiecki artysta urodzony w 1981 roku. W 2013 i 2014 roku brał udział w IBUg Festival, a w 2015 jego murale zawitały na 40Grad Urban Art festival w Düsseldorfie i spotkaniach stylu w Magdeburgu. Z Łodzią związany jest w szczególny sposób poprzez żonę, której dziadek dorastał w tym mieście.

 

Łódzki mural autorstwa Axl Studio powstał w 2016 roku i znajduje się na ścianie przy ul. Pogonowskiego 35.

 

Axl Studio - Ptak, 2016, Łódź, fot. Alexander Mehlhorn

Axl Studio - "Ptak", 2016. Łódź, Polska. Fot. Alexander Mehlhorn

 

Axl Studio - bez tytułu, 2016, Bristol, source i-am-unart tumblr

Axl Studio - bez tytułu, 2016. Bristol, Anglia. Źródło: i-am-unart.tumblr.com

 

Axl Studio - Mind above matter, 2015, Magdeburg, source i-am-unart tumblr

Axl Studio - "Mind above matter", 2015. Magdeburg, Niemcy. Źródło: i-am-unart.tumblr.com

 

Realizacje dla Urban Forms