Fundacja

Fundacja

Wydarzenia artystyczne organizowane przez Fundację wytwarzane są na drodze dialogu, a właściwie swoistego „polilogu” toczonego pomiędzy twórcami, organizatorami, sponsorami a mieszkańcami miasta. Jak pokazują wyniki prowadzonych przez nas badań społecznych, w rezultacie zderzania tych różnych perspektyw i punktów widzenia powstają dzieła sztuki miejskiej, które stają się coraz istotniejszym wyznacznikiem łódzkiej tożsamości. W wyniku działania Fundacji w Łodzi powstała m.in. Galeria Urban Forms, czyli stała ekspozycja sztuki ulicznej w publicznej przestrzeni miasta. Obecnie Galeria składa się z ponad 50 wielkoformatowych malowideł – murali – umieszczonych bezpośrednio na elewacjach budynków głównie w centrum miasta. Tworzą one szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Łódź.

Choć sztandarową formą naszej działalności jest malarstwo wielkoformatowe, inicjujemy i angażujemy się w wiele innych działań związanych z Łodzią, kulturą miejską, edukacją, nauką i życiem miasta. Ich rezultaty może nie są tak znane, jak łódzkie murale, jednak ta aktywność, pozostaje dla nas bardzo ważna, wierzymy bowiem, że przynosi wiele pozytywnych skutków o charakterze społecznym.