Dialogi wokół murali 2014
Raport z badań opinii przeprowadzonych w ulicznych punktach konsultacyjnych

W 2014 roku Fundacja Urban Forms zainicjowała cykl działań badawczych i konsultacyjnych w społecznościach lokalnych “Dialogi wokół murali”. Ich pierwsza edycja miała dwa cele: poinformowanie mieszkańców o planach umieszczenia w Łodzi nowych murali oraz poznanie opinii łodzian na temat wielkoformatowych obrazów malowanych bezpośrednio na ścianach kamienic.

Podczas “Dialogów wokół murali 2014” zbierano informacje za pomocą techniki wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego przez przeszkolonych ankieterów, którzy jednocześnie pełnili dodatkową rolę streetart-workerów. Do ich podstawowych zadań należało przeprowadzenie rozmowy, której podstawę stanowił krótki kwestionariusz składający się z 10 pytań. Badacze pracowali w 4 lokalizacjach – nieopodal skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Tuwima, Pomorskiej i Wierzbowej, Północnej i Wschodniej oraz Przybyszewskiego i Morcinka.

Większość rozmówców (86%) znała łódzkie murale i potrafiła wymienić chociażby jeden z nich. Wśród najbardziej znanych najczęściej wymieniane były te, które łodzianie widzą prawie codziennie, obok których mieszkają, przechodzą. Ten wniosek powoduje, że całe przedsięwzięcie badawcze ma swoje mocne podstawy, ponieważ założeniem było dotarcie do osób mieszkających w najbliższej okolicy ściany, na której ma powstać nowy wielkoformatowy obraz. Wybrana technika badawcza i zastosowany dobór respondentów pozwoliły cel ten zrealizować.

Wszystkie trzy lokalizacje podobały się badanym jako miejsca na powstanie nowych prac. Większość respondentów uznała również, że twórczość każdego z wybranych artystów pasuje do miejsca, w którym ma zostać namalowany mural. I chociaż formułowano dodatkowe warunki, które powinny być spełnione przy realizacji każdego z tych nowych obrazów, to zdecydowanie przeważała opinia, że mural wpłynie zdecydowanie korzystnie na wygląd okolicy, w której powstanie.

Badani uważali, że o wyborze murali, jego kolorystyce, formie, wielkości, twórcy powinni decydować mieszkańcy okolicy, w której zostanie namalowany mural, mieszkańcy całego miasta, ale również jego władze, eksperci znający się na sztuce, architekturze. Na przekazanie decyzji w ręce mieszkańców i pytanie ich o opinie w kwestiach dotyczących wyglądu najbliższego otoczenia zgodę wyraziła tylko część badanych (43%), co można tłumaczyć tym, że do niedawna wcale nie włączano łodzian w podejmowanie decyzji dotyczących ich miasta. Im częściej będą organizowane działania konsultacyjne, decydenci oprócz informowania o swoich postanowieniach będą zasięgać również opinii na temat ich sensowności, tym bardziej popularna stanie się chęć wzięcia udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Kliknij tu, żeby przeczytać raport.

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności 

Możesz sprawdzić politykę prywatności TU 

 

Save settings
Cookies settings