Dialogi wokół murali 2016
Epizody: Bałuty, Śródmieście, Stary Rynek

Od dwóch lat Fundacja Urban Forms prowadzi działania informacyjno-badawcze, wchodząc w dialog ze społecznościami lokalnymi podczas realizacji projektów artystycznych. W tym roku okazją do rozmów stały się prace tworzone na Bałutach i w Centrum Łodzi.

Jednym z najistotniejszych celów „Epizodów 2016” była obserwacja sposobów, na jakie zaplanowane w określony sposób artystyczne interwencje w przestrzeni publicznej wpływają na ludzkie zachowania, jakościowy odbiór przestrzeni czy relacje społeczne. Obserwowane przez nas zdarzenia – działania grupy twórców na Bałutach, performans artystyczny w Śródmieściu, wreszcie instalacja na Starym Rynku – dzięki zróżnicowanemu charakterowi oraz lokalnemu kontekstowi przyczyniły się do wytworzenia odmiennych jakości.

W pierwszym z omawianych przypadków działania artystyczne miały charakter pionierski, Fundacja wcześniej nie miała okazji nawiązywać tu jakichkolwiek relacji z mieszkańcami ani realizować innych, znaczących projektów artystycznych. Pojawiając się w nowym środowisku i chcąc za wszelką cenę uniknąć „syndromu kolonizatora” zainicjowała rozbudowany dialog z mieszkańcami. Kontaktowała się z nimi za pośrednictwem znanej w tej dzielnicy organizacji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, poprzez streetartoworkerów docierających do mieszkańców dzięki ulicznym punktom informacyjnym, wreszcie na drodze bezpośrednich rozmów i uczestniczenia w wydarzeniach współorganizowanych przez wspólnotę bezpośrednio zaangażowaną w proces tworzenia dzieł. Aktywności te doprowadziły do zainicjowania więzi, które pojawiły się nie tylko pomiędzy przedstawicielami społeczności lokalnej i Fundacji, ale – co istotniejsze – pomiędzy mieszkańcami a artystami oraz samymi dziełami, które pojawiły się na Bałutach.

W drugim z opisywanych epizodów Fundacja powracała do społeczności, z którą nawiązała więzi już wcześniej. Dlatego podjęto decyzję o realizacji na terenie Śródmieścia trudnego, ale wartego wysiłku działania o charakterze partycypacyjnym. W tym przypadku za pośrednictwem sztuki odniesiono się do historii i współczesności stygmatyzowanego kwartału, który podlega aktualnie procesowi intensywnych zmian. Struktura tego działania artystyczno-społecznego odzwierciedlała uniwersalne zjawisko kulturowe – obrzęd przejścia – którego zadaniem jest legitymizacja zachodzącej zmiany. Można tu było zaobserwować wyłączenie z pierwotnego statusu (zniszczenie stygmatyzującego napisu WINA), tzw. fazę liminalną, pomiędzy starym a nowym stautsem, której towarzyszyło wytworzenie tymczasowej wspólnoty (communitas), wreszcie nowy status wyrażano poprzez słowa MOŻLIWOŚCI i DESTINY. Zgodnie z intencją artysty projekt „Taurus” na poziomie symbolicznego znaczenia miał wyrażać nadzieję, że zmiany, jakim podlega społeczność prowadzą ku bardziej pozytywnej, stwarzającej szerszy wybór przyszłości.

W ostatnim z przypadków Fundacja kontynuowała działania zainicjowane w 2014 roku, które zmierzały do ożywienia martwej przestrzeni mieszczącej się w samym sercu miasta. Budowa instalacji odwołującej się do estetyki radości pozwoliła zrealizować powzięte założenia na różnych poziomach. Stary Rynek stał się miejscem chętnie odwiedzanym nie tylko przez mieszkańców Łodzi, ale i osoby odwiedzające miasto. Dzięki wartości estetycznej dzieła wnosiło przynosiło ono radość i pozytywne emocje i stawało się tłem widowisk o różnorodnym charakterze.

Kliknij tu, żeby przeczytać raport.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności 

Możesz sprawdzić politykę prywatności TU 

 

Save settings
Cookies settings