Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Aesthetic Energy of the City”

Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Aesthetic Energy of the City”

organizowana przez Uniwersytet Łódzki, Fundację Urban Forms i Uniwersytet w Barcelonie odbyła się w dniach 12-14 września 2022 w Łodzi.

Piąta edycja międzynarodowej konferencji „Aesthetic Energy of the City” organizowana przez Uniwersytet Łódzki, Fundację Urban Forms i Uniwersytet w Barcelonie odbyła się w dniach 12-14 września 2022 w Łodzi.

Wykład otwierający wygłosił Profesor Antoni Remesar - wybitny badacz, urbanista, projektant i aktywista zajmujący się złożonymi aspektami funkcjonowania miasta. Był dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych (2006 – 2016) oraz studiów doktorskich Przestrzeń Publiczna i Rewitalizacja Miast (1999 – 2017), a obecnie jest dyrektorem Centrum Badań Miejskich i studiów magisterskich na kierunku Urban Design. W ciągu swej naukowej kariery zrealizował 11 grantów naukowych. Remesar jest też redaktorem naczelnym wysoko punktowanego na listach czasopisma „On the W@terfront” poświęconego urban studies i autorem 71 publikacji. Od 1998 r. prowadzi on procesy partycypacyjne i rewitalizacyjne w poindustrialnych dzielnicach Barcelony Baró de Viver i Bon Pastor. 

Dzięki współpracy z Fundacją Urban Forms w czasie konferencji profesor Remesar przeprowadził warsztaty w ramach sesji posterowych z doktorantkami oraz studentką studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych nowych form warsztatów i sesji posterowych konferencja jest w stanie dotrzeć do młodych naukowców, którzy podzielili się swoim spojrzeniem na bieżące problemu przestrzeni miejskiej.

Drugiego dnia konferencji odbyła się dyskusja z udziałem prezeski Fundacji Urban Forms oraz zaproszonych artystów, którzy zajmują się sztuką miejską i zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem. Enrico “Carne” Tuzzi, artysta i aktywista z Włoch, oraz Alex Maksiov, artysta 3D z Ukrainy, kilkukrotnie powracali do Polski realizując kolejne projekty we współpracy z Fundacją. Dzięki tej kooperacji na terenie Łodzi powstały 4 murale oraz pierwsza wystawa monograficzna Carne poświęcona jego projektowi społecznemu “Nation of Ruins”. Spotkanie to było okazją do wymiany punktów widzenia w rzadko spotykanym przez artystów gronie naukowym.  

Zrealizowanie projektu „Profesor Antoni Remesar – wykład otwarcia i warsztaty w ramach 5. Edycji międzynarodowej konferencji naukowej Aesthetic Energy of the City 2022”  było możliwe dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi w ramach zadania publicznego ŁÓDŹ AKADEMICKA – NAUKOWA, KREATYWNA I WIELOKULTUROWA  2022/23. 

 

OPUS LODZ AKADEMICKA BELKA

logo filhist ul h pl rgb2