NIE BĘDZIE KOLOROWO

NIE BĘDZIE KOLOROWO

Wystawa plakatów Rafała Kapicy.

Zapraszamy na wystawę plakatów Rafała Kapicy "NIE BĘDZIE KOLOROWO", odnoszących się do współczesnych gorzkich realiów świata oglądanego przez pryzmat pięknie opakowanych przekazów medialnych. 

  

Zatopieni w codzienności tracimy ostrość, skupiając się wyłącznie na problemach błahych. Zewsząd atakują nas landrynkowe uśmiechy, perswazyjne chwyty i coraz bardziej zinfantylizowany przekaz medialny. W takich pozornie tylko radosnych okolicznościach rodzą się niezrozumienie, bunt i sprzeciw, opierające się na chęci zarysowania szerszej perspektywy i ukazania rzeczywistej kondycji świata. Narzędziem artystycznym, które może posłużyć realizacji tego celu okazuje się plakat, a dowodem na to mogą być przedstawiane prace Rafała Kapicy.


Wernisaż wystawy, który wzbogaci improwizacja Andrzeja Molendy przy akompaniamencie Filipa Króla, odbędzie się w sobotę, 10 października o godzinie 18.00 w Przestrzeni improwizacji osobistej - KIPISZ przy ul. Piotrkowskiej 282.   

Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią COVID-19 i zapowiadanymi do 10 października obostrzeniami jesteśmy zmuszeni odwołać planowany na jutro wernisaż plakatów Rafała Kapicy "Nie będzie kolorowo".  Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować 7 listopada finisaż wystawy i pomimo tego trudnego dla wszystkich czasu spotkamy się jednak w otoczeniu plakatów Rafała.